top of page

經典・生活講座

 

       

 

 

        科技的時代

        如何體會經典的智慧

 

        邀請您

        與班智達翻譯小組一同追隨大師的足跡⋯⋯

 

 

        時間:2016年1月4日  晚上七點至九點半

        主辦單位:班智達翻譯小組

        住址:香港黃竹坑新圍村CLP2022BH

                    CLP2022BH San Wai Village, Wong Chuk Hang, Hong Kong

        洽詢電話:+852(香港國碼)28180332

        e-mail mailto:chkmanjushri@gmail.com

 

bottom of page